febr. / 28

El Programari Lliure, un recurs fonamental per a les cooperatives de l’economia social i solidària -ESS-

Agitacion Blog 0

El Programari Lliure, un recurs fonamental per a les cooperatives de l'economia social i solidària -ESS-

El programari lliure, disponible des de finals dels anys 80, ha estat adoptat progressivament per diferents sectors, inclòs el de les cooperatives.

A mesura que el coneixement i la consciència sobre el programari lliure s’han expandit, cada vegada més cooperatives a Catalunya han adoptat aquest tipus de programari per a les seves activitats. Actualment, moltes cooperatives a Catalunya utilitzen programari lliure per a les seves activitats diàries.

No és estrany aquest avenç en l’ús d’aquest tipus de tecnologies dins el sector, tenint en compte que està definit com un dels principis dins l’ESS i que, fins i tot, és un criteri valorat dins de diferents balanços d’entitats com la Xarxa d’Economia Solidària -XES- o Pam a Pam. Algunes de les cooperatives que en formen part han adaptat aquest ús dins del propi discurs, en son exemple Colectic o Codi Cooperatiu

A continuació definim perquè a AgitaciónNet és fonamental l’ús de programari de codi lliure en les cooperatives que s’identifiquen dins l’ESS:

La flexibilitat que el programari lliure permet a les cooperatives. Com a professionals, la capacitat de modificar i adaptar el programari a necessitats específiques, sense estar limitats per les restriccions del fabricant, ens obre una porta a grans possibilitats i a un desenvolupament continu d’aquest programari. 

Els costos és una altre avantatge que no passa desapercebut (de fet moltes persones confonen un programari gratuït amb programari lliure i, si bé tot el programari lliure és gratuït, no tot el programari gratuït és lliure). El fet que no representi una despesa no només permet un estalvi que altrament haurien de gastar en llicències de programari, sinó que permet l’accés a totes les persones usuàries. A més a més, l’estalvi no només és monetari, el programari lliure ve acompanyat d’una optimització que redueix el consum de recursos de la maquinària on està instal·lat, per tant, també afavoreix l’accés a aquelles persones que no compten amb equips molt potents, de nou, ajudant a una democratització de l’ús d’aquest tipus de tecnologies.

Aquesta flexibilitat i a aquesta democratització afavoreixen una col·laboració i, per tant, una millor intercooperació entre cooperatives, ja que ofereix vies per compartir, a més de sistemes de treball igualitaris. 

Tot això no seria possible sense un codi font obert del programari lliure garanteix la transparència en el desenvolupament i la gestió del programari. A més a més, aquesta transparència resulta un alicient a l’hora de generar el millor codi possible, ja que totes les persones hi tindran accés per valorar-lo. 

El programari lliure està oferint a les cooperatives una solució flexible, econòmica, col·laborativa i transparent, és una eina clau per a elles per a dur a terme les seves activitats de manera més eficient i sostenible.

Tot i les avantatges, l’ús del programari lliure encara no és majoritari, ni tan sols en un sector conscienciat com el de l’ESS. Tot i la coherència dels valors dins aquest tipus d’economia, la formació i les experiències del passat de les noves professionals o la coordinació amb persones clientes i col·laboradores, dificulta en moltes ocasions l’ús d’aquest tipus de tecnologies. Sensibilitzar i canviar aquests vicis de treball son part dels reptes de les cooperatives que volem assentar les bases d’un futur més independent de grans corporacions i més lligat a les tecnologies de codi lliure. 

 

 

Recursos:

Aquest post s’ha creat utilitzant el següent programari lliure:

LibreOffice: redacció de textos

Inkskape: disseny i edició de la imatge gràfica

Linux: sistema operatiu

A AgitaciónNet estem molt aficionades a consultar quin programari pot subsituir les eines digitals de diferentes sectors a: AlternativeTo

Imagen Freepik

Aquest és un dels primers continguts publicats en aquest blog. Mica en mica, compartirem molt més: Benvingudes al blog d’AgitaciónNet!

Leave a Comment