Agitación en Redes sociales

En què consisteix el concepte Agitar a les xarxes socials?

Creem una presencia activa a les xarxes socials del teu projecte, ponències, actes promocionals… agitant els continguts i cercant el públic objectiu al que pugui interessar els teus esdeveniments online. Gestionem els perfils a les xarxes socials dels nostres clients amb total professionalitat, ens adaptem al caràcter de cada esdeveniment per la seva correcta difusió.

El nostre equip de community managers i digital content manager, és l’encardo encarregatde crear/adaptar el contingut per la seva posterior difusió a la base de dades dels clients objecius om s’ha comentat en el punt anterior.

En resum, el concepte d’Agitació 2.0 no és només una qüestió tècnica, sinó una actitud d’aprofitament no agressiu de les xarxes socials i, en general, la web 2.0, tenint com a objectiu la participació per part de les persones usuàries, donar visibilitat i dinamitzar els continguts corporatius.